LaboratoriaPrzemysłFarmacja

BMT

Ogłoszenie o połączeniu

Szanowni Państwo

 

Uprzejmie informujemy, że firma BMT Sp. z o.o. od dnia 28 listopada 2014 r. przestała występować na rynku pod swoją dotychczasową nazwą w wyniku zakończenia procesu łączenia się z firmą MMM Muenchener Medizin Mechanik Polska Sp. z o. o.

 

MMM Muenchener Medizin Mechanik Polska Sp. z o. o. ( jak i była BMT Sp. z o. o. ) stanowi część międzynarodowej grupy kapitałowej MMM Group. Przejęcie BMT Sp. z o. o. miało na celu między innymi reorganizację w ramach grupy kapitałowej MMM Group w aspekcie uproszczenia i ujednolicenia struktury organizacyjnej tej grupy kapitałowej w Polsce jak też usprawnienie zarządzania działaniami biznesowymi MMM Group i zwiększenie efektywności działania połączonych Spółek.

 

Z dniem przejęcia firma MMM Muenchener Medizin Mechanik Polska Sp. z o. o., działająca jako spółka przejmująca, wstąpiła zasadniczo we wszystkie prawa i obowiązki BMT Sp. z o. o., działającej jako spółka przejmowana.

 

MMM Muenchener Medizin Mechanik Polska Sp. z o. o. będzie kontynuować i rozwijać dotychczasową działalność BMT Sp. z o.o., w zakresie dystrybucji urządzeń do sterylizacji i dezynfekcji oraz towarzyszących im usług. Działalność handlowa biura w Krakowie będzie kontynuowana szczególnie w zakresie laboratoriów, przemysłu i farmacji.